Trang Chủ DU LONG BÍ BẢO - CHẤN ĐỘNG VÕ LÂM

DU LONG BÍ BẢO - CHẤN ĐỘNG VÕ LÂM

 


Kiếm thế Thiên Ma  xin ra mắt Hoạt động mới: [DU LONG BÍ BẢO]. Với nhiều phần thưởng hấp dẫn và lôi cuốn chắc chắn sẽ mang lại niềm vui sướng nhất giành cho người sở hữu.

I. CÁCH THỨC THAM GIA:

Mua [Chiến Thư Du Long] ở NPC Cửa Hàng tại Thành Chính. Mỗi ngày khiêu chiến được 50 lần. Tiêu phí: 1 Chiến thư / 2 XU.

 

II. HƯỚNG DẪN:

HÌNH ẢNH GHI CHÚ

Mua chiến thư du long ở NPC Cửa hàng tại [Thành Chính]. Tiêu hao: 2 XU

 • Nhấp chuột phải vào Chiến Thư, chọn Vâng để vào mật thất.
 • Có 06 phút để khiêu chiến với NPC Thiên Thiên. Nếu sau 06 phút không khiêu chiến sẽ bị đưa ra ngoài.

 • Đối thoại với Thiên Thiên.
 • Chọn Ta đến tỷ võ với ngươi để tỷ thí.
 • Sau khi chiến thắng Thiên Thiên, 25 bảo vật sẽ hiện ra, nhấn vào nút "nhận thưởng" thì sẽ nhận được 1 phần thưởng bất kỳ trong bảng phần thưởng đó.
 • Tiếp tục tỷ võ thành công sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong số bảo vật còn lại. Tối đa tiếp tục 3 lần.
 • Trong trường hợp muốn đổi mới lại phần thưởng mới thì có thể chọn Thử lại để đổi mới 25 phần thưởng. Đồng thời số lần tỷ thí sẽ trở lại thời điểm ban đầu.

 • Nếu không muốn nhận phần thưởng đồng đạo có thể đổi thành Tiền Du Long.
 • Tiền Du Long dùng để mua vật phẩm danh vọng ở NPC Cửa Hàng tại [Thành Chính].

 

 

 

III. PHẦN THƯỜNG:

Nhận các phần thưởng đặc biệt và hiếm bậc nhât: Rương thần sa (4 dòng), Túi Linh tê, Trang bị PET 4-5-6, Rương Phi Phong Ngũ hành, Linh hồn thần mã [DU LONG]... và hàng ngàn phần thưởng khác

 

LƯU Ý:

 • - Trong Du Long Mật Thất không thể gọi bằng hữu vào giúp đỡ. Đồng đạo chỉ một mình đánh với NPC Thiên Thiên.
 • - Mỗi nhân vật chỉ vào Du Long Mật Thất tối đa 50 lần/ ngày.
 • - Tiếp tục tỷ võ thành công sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong số bảo vật còn lại, tối đa tiếp tục 3 lần. Khi thử lại, nếu thành công sẽ xuất hiện 25 báu vật khác, đồng đạo sẽ vẫn nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng trong số đó.
 • - Thời gian tỷ võ 05 phút, hết thời gian mà không thể chiến thắng Thiên Thiên điều này đồng nghĩa bạn đã thất bại và không nhận được phần thưởng.
 • - Nếu túi đồng đạo đã đầy, không nhận được phần thưởng, có thể ra khỏi bản đồ sắp xếp túi rồi quay lại nhận thưởng. Trong trường hợp, đồng đạo quay trở lại sau giờ bảo trì máy chủ thì phần thưởng sẽ biến mất, đồng đạo sẽ không nhận thưởng được nữa.
 • - Trong vòng 06 phút người chơi chưa phát khiêu chiến mới, sẽ bị truyền tống ra khỏi bản đồ Du Long Mật Thất.
 • - Khi vào bản đồ, Chiến Thư - Du Long Mật Thất chỉ là "giấy thông hành". Khi phát khiêu chiến mới tiêu hao Chiến Thư và mỗi lần sẽ tốn 01 cái.